Marinen 500 år - Göteborg

fre26aug Marinen 500 år - Göteborg( : fredag) Göteborg

Tid

26 augusti, 2022

Plats

Göteborg

Other Events

Om programmet

Under 2022 fyller marinen 500 år. Femhundra år tidigare, år 1522, föddes den svenska flottan. Anledningen var havets och sjövägarnas avgörande betydelse i en orolig tid. Marinens närvaro har genom seklen, såväl i orostider som under lugnare perioder, varit viktig för Sveriges utveckling och självständighet. Femhundra år senare är betydelsen av havet och den svenska marinen minst lika stor som när den bildades. Var med och fira marinen och alla de människor som under seklen gått till sjöss för Sveriges bästa.

Detaljtider för Marinens Musikkår framträdanden presenteras i början av augusti.