Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, där de nio största professionella blåsensemblerna ingår, bildades på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien 2016 i syfte att genom samarbete stärka blåsmusiken som konstform och lyfta dess roll i kulturlivets ekosystem. 

Idag, drygt fyra år senare, ser vi att den professionella blåsmusiken på flera håll är hotad och att den svenska tillväxten av unga, professionella musiker inom flera blåsinstrumentgrupper är svag och inte internationellt konkurrenskraftig.

Blåsmusiknätverket vill därför:

 • värna existerande blåsensembler, såväl professionella som amatörer
 • öka insikterna om/intresset för den professionella blåsmusiken och dess villkor
 • aktivt bidra till återväxten av professionella musiker
 • utveckla gemensamma konkreta samarbeten
 • formulera strategier för blåsmusikens överlevnad och utveckling i Sverige

I Blåsmusiknätverket ingår:

 • Kungliga Musikaliska Akademien
 • Blåsarsymfonikerna
 • Bohuslän Big Band
 • GotlandsMusiken
 • Göteborg Wind Orchestra
 • Norrbotten Big Band
 • Östgötamusiken
 • Försvarsmusiken:
  • Arméns Musikkår
  • Marinens Musikkår
  • Livgardets Dragonmusikkår