Marinens Musikkårs Vänner

 

Marinens Musikkårs Vänner är en stödförening för Marinens Musikkår.

Föreningen bildades 1991 med ändamål att stödja musikkåren i dess kamp för att överleva det nedläggningshot som rådde. Idag är föreningen väl etablerad och har drygt 2.000 medlemmar från hela landet.

Föreningen är religiöst och politiskt oberoende. Alla som önskar kan bli medlemmar, stadgarna inrymmer sedvanliga demokratiska arbetsformer.

Marinens Musikkår är stationerade i Karlskrona och har anor från 1680 då staden blev den svenska örlogsflottans huvudstation.

VI BEHÖVER DITT STÖD!

 

Medlemskap innebär att Du

• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och utveckling
• Får medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om året
• Möjlighet att köpa biljetter till vissa konserter före icke medlemmar
• Medlemspriser på CD och DVD kring kårens verksamhet
• Får Marinens Musikkårs konsertprogram hemskickat

 

 

Medlem blir du genom att

• Sätta in medlemsavgiften för närvarande 100:- på vårt plusgirokonto 21738–0 (uppge namn, adress och telefonnummer samt e-mailadress)

• eller mejla mmv@marinensmusikkar.se

• eller faxa till 0455-858 36
Välkommen i vår krets!

 

Expedition

Marinens Musikkårs vänners expedition håller öppet varje torsdag 10.00-12.00.

Expeditionen finner ni i Marinens Musikkårs lokaler på Östra Prinsgatan 2.

OBS! Expeditionen håller sommarstängt mellan 1 juni-31 augusti.

Stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Klicka här.

X