Marinens Musikkårs Vänner

 

Marinens Musikkårs Vänner är en stödförening för Marinens Musikkår.

Föreningen bildades 1991 med ändamål att stödja musikkåren i dess kamp för att överleva det nedläggningshot som rådde. Idag är föreningen väl etablerad och har drygt 2.000 medlemmar från hela landet.

Föreningen är religiöst och politiskt oberoende. Alla som önskar kan bli medlemmar, stadgarna inrymmer sedvanliga demokratiska arbetsformer.

Marinens Musikkår är stationerade i Karlskrona och har anor från 1680 då staden blev den svenska örlogsflottans huvudstation.

VI BEHÖVER DITT STÖD!

 

Medlemskap innebär att Du

• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och utveckling
• Får medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om året
• Möjlighet att köpa biljetter till vissa konserter före icke medlemmar
• Medlemspriser på CD och DVD kring kårens verksamhet
• Får Marinens Musikkårs konsertprogram hemskickat

 

 

Bli medlem

Bli medlem genom att fylla i dina uppgifter. 

Kontakt – allmänna frågor

Behöver du komma i kontakt med oss kan du ringa till vår materialförvaltare Gunnar Törnqvist.

070-845 45 02

Om inte ert ärende går att lösa via telefon bokar ni in en tid för att träffas på Sparre. 

Du kan också nå oss via mail: mmv@marinensmusikkar.se

Kontakt – medlemsfrågor

Behöver du komma i kontakt med oss för att exempelvis ändra adressuppgifter kontaktar du vår medlemsansvarig Carl-Olof Nordbäck. 

Skicka mail till: mmv@marinensmusikkar.se

Du kan också ringa: ‭076-886 48 64‬