Marinens Musikkårs Vänner

Styrelse

Marinens Musikkårs Vänners Styrelse

Jan Thörnqvist, ordförande
Hans Tornerhjelm, vice ordförande
Carl-Olof Nordbäck, kassör 
Lars Lundell, sekreterare

Nils-Olof Friberg, ledamot
Inga-Lena Fischer, ledamot
Ola Truedsson, ledamot

Eva Henningsson, suppleant
Joakim Berg, suppleant
Daniel Breimert, suppleant

Adjungerade
Theodor Hjortenhammar, MUK
Gunnar Törnqvist, expedition