Marinens Musikkårs Vänner

Styrelse

Marinens Musikkårs Vänners Styrelse

Jan Thörnqvist, ordförande
Hans Tornerhjelm, vice ordförande
Carl-Olof Nordbäck, kassör 
Lars Lundell, sekreterare

Nils-Olof Friberg, ledamot
Daniel Breimert, ledamot
Ola Truedsson, ledamot

Joakim Berg, suppleant
Ann Dahllöf, suppleant
Paulina Oredsson, suppleant

Adjungerade
Theodor Hjortenhammar, MUK
Sanna Asplund, Repr. Blåskronorna Kulturskolan
Gunnar Törnqvist, Administrationsansv.