Firande av HMK 50 år på tronen

tor16nov Firande av HMK 50 år på tronen( : torsdag) Karlskrona

Tid

16 november, 2023

Plats

Karlskrona

Other Events

Medverkande

H.M. Konungen är förste hedersledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet, som torsdagen 16 november högtidlighåller 50-årsjubileet sedan trontillträdet 1973. Firandet kommer att högtidlighållas av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl.
Krigsvetenskapsakademien i Örlogsstaden Karlskrona.

Dagen inleds med ett seminarium i Modellsalen på Marinbasen som bland annat kommer att belysa det säkerhetspolitiska läget i Östersjön och den marina utvecklingen.

Seminariet följs av en lunch på Sjöofficerssällskapet i Karlskrona. I samband med lunchen kommer KÖMS bibliotek förevisas och guidas. Guldkorn ur samlingarna kommer att presenteras.

Under eftermiddagen kommer SAAB Kockums AB att besökas för en visning av varvet och de pågående projekten.

Marinens Musikkår medverkar under dagen med musik.