Karlskrona

Framträdanden på denna plats

november

mån13nov Kungliga Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde( : måndag) Karlskrona

december

tor14dec Julavslutning, Första ubåtsflottiljen( : torsdag) Karlskrona